โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
นัดหมายเจ้าของร้านอาหารและผู้จัดการร้าน
นัดหมายเจ้าของร้านอาหารและผู้จัดการร้าน

แอปพลิเคชั่น - Freshket

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขาย

บริษัท Freshket โทรนำเสนอบริการ

ของบริษัท Freshket เพื่อหาฐานลูกค้าเพิ่ม ในลักษณะB2C