โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
บริการโทรออกหากลุ่มเป้าหมาย

(Outbound Telemarketing)

เป็นบริการโทรออกนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ทำตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าผู้มาใช้บริการเป็นหลัก

โทรออก นำเสนอสินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายตามวัตุประสงค์ของบริษัทผู้ว่าจ้าง ด้วยการพูดคุยและฟังความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของบริษัทให้ได้มากขึ้นและสามารถเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง

อย่ารอช้า!
ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมสำหรับบริษัทวันนี้เลย!