โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
ผู้ช่วย HR
ผู้ช่วย HR

บริษัท ซีเคเค อิมพอร์ท จำกัด

(สำนักงานใหญ่) ติดต่อผู้ประสานงานและโน้มน้าวให้มาสัมภาษณ์งาน ตามสายงานที่บริษัทเปิดรับสมัคร