โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
นิสิตป.โทจุฬา
นิสิตป.โทจุฬา

MW C.

นิสิตป.โทจุฬา

ทำงานมืออาชีพมากๆ มีการรายงานผลของการโทรที่ชัดเจน ใครอยู่ในช่วงทำทีสิทต้องการผู้ติดต่อและติดตามผลในการขอสัมภาษณ์บริษัทต่างๆ แทนเราสามารถทำได้เช่นกันค่ะ และได้ผลลัพธ์ที่ดีมากได้เข้าสัมภาษณ์ในบริษัทที่ต้องการ หายเครียดไปเยอะเลยดีมากๆ ค่ะ แนะนำ