โทร.080-903-7544
อีเมล์: info@telecontactmarketing.com เวลาทำงาน : 08.00 – 20.00 น.
Chanchanok K
Chanchanok K

Chanchanok K

Marketing manager

ทำงานเป็นระบบและมีระเบียบมากพูดจาดีและรับผิดชอบงานดีมากๆ ค่ะ